This site works better with javascript enabled.

Klauke Service Center

Onderhoud, calibratie, service en reparatie van uw persgereedschap.

Wat is het Klauke Service Center?

H.K. Electric BV is distributeur van Klauke en Greenlee. Deze merken hebben een belangrijke positie op de Nederlandse markt verworven. Wij staan garant voor de kwaliteit van deze producten, ook na verkoop.

Om een goede service te garanderen heeft H.K. Electric BV een gecertificeerd Klauke Service Center opgezet in Nederland. Hiermee worden "lange" doorlooptijden voorkomen en heeft u uw gereedschap snel weer tot uw beschikking. Sinds vele jaren doen wij ook het totale onderhoud voor de CV en sanitair tangen van de volgende merken: 

  - Klauke 
  - Uponor / Unipipe / Unicor 
  - Henco 
  - Comap 
  - Rehau 
  - Wavin 
  - VSH 

Onderhoud van uw gereedschap?

Afhankelijk van hetgeen in uw ISO-certificering is vastgelegd dient certificering één of twee keer per jaar te geschieden. Wij adviseren in ieder geval één keer per jaar. 

De kosten voor certificering zijn afhankelijk van het type tang. Reparaties worden separaat in rekening gebracht. Tot ongeveer € 70,- gaan we direct over tot reparatie, boven dit bedrag of bij speciaal verzoek stellen wij u vooraf een kostenopgaaf ter beschikking. 

Ongerepareerd retour is € 15,-, niet repareren en niet retour is kosteloos. Toezending dient franco (voor eigen rekening) te geschieden.

Voor nadere informatie kunt u ons te allen tijde bellen.

Gereedschap toesturen?

Indien u uw gereedschap wilt laten keuren of repareren kunt u deze naar ons toesturen met begeleidend schrijven. Wij verzoeken u het onderstaande formulier volledig in te vullen en mee te sturen, dit om de doorloop zo soepel mogelijk te laten verlopen. Toezending dient franco (voor eigen rekening) te geschieden.


Aanmelding ksc

Veel gestelde vragen?

Waarom uw tang certificeren?

De meeste tangen bouwen hun persdruk op via hydraulica, de modernste uitvoeringen doen dit zelfs elektrisch hydraulisch.

De juiste (pers)druk is essentieel voor een goede verbinding. Te weinig druk en de verbinding lekt, te veel druk en het materiaal gaat direct kapot. Een beetje tang is in staat om 6.000 kg persdruk te realiseren. Uiteraard zijn alle onderdelen in de tang hierop berekend, maar bij (intensief) gebruik treedt er uiteraard slijtage op.


Dergelijke tangen worden veelal ingezet op bouwplaatsen waar zand, water en slechte omstandigheden aan de orde van de dag zijn. Wij adviseren dan ook om uw tang eens per jaar te laten keuren en certificeren. U bent dan verzekerd dat uw gereedschap in topconditie verkeert.

Wat houdt de keuring van persbekken in?

Bij een Unipipe bek wordt er een DUMMY verperst, hiermee controleert men de maatvoering, verder wordt deze gereinigd en gesmeerd. (verplicht: GAS 1x per jaar / WATER 1x per 3 jaar.)

Bij een Comap bek dient men een stukje pijp en een fitting mee te sturen, na verpersing kunnen we de maatvoering controleren. Ook hiervoor geldt dat de bek gesmeerd en schoongemaakt wordt.

De eisen aan dit gereedschap zijn zeer streng. Wanneer u met gasleidingen werkt, wilt u toch absolute zekerheid?

Wat brengt het U als gebruiker?

Na het keuren worden alle gegevens bewaard, hierdoor waarborgt u uw zekerheid.

Hoe lang duurt het keuren?

We streven ernaar dat uw systeem binnen 5 werkdagen (na ontvangst) weer inzetbaar is (o.o.v.).

Wat zijn de kosten voor het keuren?

   - Certificering handtang => € 38,55
   - Certificering E-tang (inspectie) => € 46,26 
   - Certificering E-tang (groot onderhoud) => € 102,80 
   - Certificering W-tang (inspectie) => € 46,26
   - Certificering W-tang (groot onderhoud) => € 102,80 
   - Certificering BEK UNIPIPE (Uponor) => € 25,70
   - Certificering Comap persbek => € 17,99
   - Certificering Comap persbek mini => € 20,56
   - Certificering Safety Cutter ESS => € 118,22

Eventuele benodigde onderdelen worden separaat in rekening gebracht.

Hoe herken ik een gecertificeerde tang / bek?

Elke persbek die door H.K. is gekeurd, krijgt een gele en of blauwe keuringsticker (geel=gas / blauw=water). Gasbekken moeten ieder jaar gekeurd worden, waterbekken iedere 3 jaar.

© 2021 HK Electric B.V.. All rights reserved.