Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Klauke concept

1 maart 2021, 11:00

 

Ontwikkelingen kabelmarkt.

In de huidige tijd gaan de ontwikkelingen razendsnel en dat geldt ook voor de kabelmarkt. Regelmatig komen er nieuwe types en uitvoeringen op de markt waardoor het voor de eindverbruiker resp. installateur een hele uitdaging is om vast te stellen welk type kabelschoen er gebruikt dient te worden.

Deugdelijke verbinding?

HK Electric stelt zichzelf als doel om partijen met elkaar te verbinden als importeur van het merk Klauke In onze dagelijkse communicatie met de gebruiker van de Klauke producten merken wij dat er vaak veel onduidelijkheden zijn omtrent het maken van een juiste verbinding, of anders gezegd het op een juiste manier aansluiten van een (installatie-) kabel. Het is essentieel dat de juiste combinatie wordt gekozen om een verantwoorde en veilige verbinding te realiseren, waarbij de continuïteit op lange termijn gewaarborgd blijft.

DYNamic

Vanuit dat oogpunt werd de DYNamic kabelschoen ontwikkeld die bij uitstek een voorbeeld is van de nauwe samenwerking tussen HK Electric, Klauke en bijna alle kabelfabrikanten die actief zijn op de Nederlandse markt. Deze DYNamic kabelschoen biedt in één klap dé oplossing voor bijna alle flexibele (installatie)kabels, terwijl de normale kabelschoen wat dit betreft duidelijke grenzen kent.
   

Klauke assistent

Wanneer moet er nu voor een standaard of een DYNamic kabelschoen worden gekozen? Op onze site vindt u een apart tabblad de “Klauke assistent”. Hier krijgt u na een paar korte vragen een professioneel advies op het gebied van het toepassen van de geschikte kabelschoen.


Persgereedschap

Het kiezen van de juiste kabelschoen voor de juiste kabel is essentieel, maar zeker zo belangrijk is het kiezen van het daarvoor geschikte persgereedschap. Ook daarin blijft Klauke zich voortdurend onderscheiden. Het leveringsprogramma omvat een groot assortiment mechanische handperstangen, hand hydraulische perstangen en accu hydraulische persmachines. Vooral deze laatste groep blijft zich in de laatste jaren verder door ontwikkelen, bijvoorbeeld met de recente nieuwe Mini serie. 

Toolbox

In de toolbox meetings wordt ingegaan op de normering en veiligheidsaspecten die een rol spelen bij het maken van de juiste verpersing. Het is een interactieve training, waarbij de theorie voortdurend wordt afgewisseld met de praktijk. Na de training is de (eind)gebruiker in staat alle voorkomende kabels te verbinden volgens de strengste normen. Wij bieden op deze wijze samen met Klauke passende oplossingen voor de installateur, die zich in een dynamische en veranderende markt bevindt. Voor een overzicht van de Toolboxen van het afgelopen jaar zie onze activiteitenkalender.


     Kies voor Klauke, kies voor de perfecte verbinding !!© 2021 HK Electric. Alle rechten voorbehouden.